Μαγειρευτο φαγητό για σκύλους
Μαγειρευτό φαγητό για σκύλους και πρωτεΐνες
28.08.2021

«Το μαγειρευτό φαγητό για σκύλους είναι πολύ χαμηλό σε πρωτεΐνη καθώς έχει μόνο 10% ενώ η ξηρά τροφή που αγοράζω έχει 22%».

Πρόκειται για μια κλασική διαπίστωση που κάνουν αρκετοί καταναλωτές καθώς το ποσοστό της πρωτεΐνης αποτελεί συχνά βασικό κριτήριο, όταν ένας καταναλωτής καλείται να επιλέξει μια τροφή για σκύλους. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές δυσκολεύονται να φιλτράρουν τις διαφορετικές πληροφορίες, που λαμβάνουν κατά την ανάγνωση των ετικετών των εταιρειών, ενώ ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση μπορεί να προκαλέσει η σύγκριση υγρών τροφών (μαγειρευτό φαγητό, ωμή τροφή barf, κονσέρβα) με οποιαδήποτε ξηρά τροφή για σκύλους.

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να γίνει ξεκάθαρο ότι ένα φαγητό αποτελείται πάντα από το στερεό (dry matter) και το υγρό του μέρος. Το υγρό μέρος αναγράφεται στις ετικέτες ως υγρασία, δηλαδή νερό. Το στερεό μέρος είναι αυτό μου μένει αν αφαιρέσουμε την υγρασία. Για παράδειγμα σε μια ξηρά τροφή για σκύλους, που αναγράφεται ότι περιέχει 14% υγρασία, το στερεό της τμήμα είναι το υπόλοιπο 86%. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη τροφή τα 14γρ είναι νερό και τα 86γρ είναι όλα τα υπόλοιπα συστατικά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται στο στερεό κομμάτι και όχι στο νερό.

Το μαγειρευτό φαγητό για σκύλους και γενικότερα οποιαδήποτε υγρή τροφή, όπως η ωμή barf και η κονσέρβα, έχουν πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας που κυμαίνονται από 60% – 75%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το στερεό κομμάτι που περιλαμβάνει ένα μαγειρευτό φαγητό για σκύλους με υγρασία 65% είναι μόλις 35γρ. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως όταν συγκρίνουμε 100γρ από μια ξηρά τροφή με 100γρ μαγειρευτό φαγητό για σκύλους (as fed), πρακτικά συγκρίνουμε 86γρ. ξηράς τροφής με 35γρ. μαγειρευτό. Εν κατακλείδι η ξηρά τροφή για σκύλους είναι πιο συμπυκνωμένη.

Το κλειδί στην παραπάνω σύγκριση είναι η ποσότητα. Αν κάποιος ανατρέξει στην ετικέτα μιας ξηράς τροφής για σκύλους που πωλείται και σε έκδοση υγρής τροφής (κονσέρβα) οι οδηγίες του κατασκευαστή είναι τέτοιες, ώστε η τελική πρόσληψη πρωτεΐνης να είναι σχεδόν ισόποση και στις δύο περιπτώσεις. Για παράδειγμα ανατρέξαμε στην ετικέτα γνωστής τροφής ραφιού με χαμηλή πρωτεΐνη που βγαίνει σε ξηρά τροφή (14% πρωτεΐνη) και σε κονσέρβα (5,5% πρωτεΐνη). Στην ξηρά τροφή για ένα σκύλο 10kg συστήνεται η κατανάλωση περίπου 154γρ τροφής ενώ στην κονσέρβα 380γρ. Από την ξηρά η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι 1,54 x 14gr = 21,5gr πρωτεΐνης ενώ από την κονσέρβα είναι 3,8 x 5,5 = 20,9γρ. Άρα συγκρίνοντας τα ημερήσια γεύματα σε κονσέρβα και υγρή τροφή (on dry matter basis) οι δύο τροφές έχουν πρακτικά την ίδια πρωτεϊνική αξία.