Μαγειρευτό φαγητό για γάτες με κοτόπουλο
Μαγειρευτό φαγητό για γάτες με κοτόπουλο
Cooked food for Cats with Chicken 300gr.

Cooked food for cats with 92% Greek Chicken (breast, thighs, liver, heart, gizzards), carrot and psyllium. Taurine, Choline and all-important minerals and vitamins are being added with the Noma nutritional blend created by animal nutritionists, specifically for our recipes.

Vacuum sealed 300gr.

Ground Chicken, Chicken Liver, Carrots, Psyllium, Nutrition Blend, Cod Liver Oil

Calorie Content per Kg 1760, Crude Protein 19,2%, Crude Fat 8,8%, Crude Fiber 0,5%, Moisture 67%, Ca/P 1,2:1