Κατάστημα, 25ης Μαρτίου 7, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, +30 210 2222 443

Παρασκευαστήριο (μόνο παραλαβή παραγγελιών), Σιγανέου 14 & Τέω 52, 111 42 Λαμπρινή, Αθήνα, +30 210 2222 443